Instructiuni pentru participanti

"Docendo,discimus"- explicand altuia, inveti.

Lucrând în echipă vom reuşi să dobândim cunoştinţe care să ne permită să răspundem la următoarele întrebări :

Cum ne ajută matematica să înţelegem lumea?

Matricele şi determinanţii reprezinta doar noţiuni abstracte?

Cum putem modela procesele specifice domeniului tehnic cu ajutorul acestora?

Cum putem afla inversa unei matrice?

Cum putem rezolva un sistem de ecuaţii liniare?

Care sunt condiţiile de compatibilitate ale unui sistem dat?

Cum interpretăm soluţiile obţinute?

Cum putem codifica un text?

Care vor fi produsele finale ale proiectului?

  • acest site wiki
  • prezentări PowerPoint
  • broşuri care să conţină articole legate de aceasta tema
  • postarea opiniilor pe blog

Cum vom forma echipele de lucru?

Cei 25 de elevi formeaza o matrice 5x5:

Radulescu Barlan Ciortan Magureanu Guragata
Dina Grigoras Fildiroiu Suteu Mitrea
Bleiceanu Nastasoiu Sturzu Laba Vacaru
Simion Pauna Dimoiu Tanasie Bardan
Buhulete Ionica Murgoci Oprea Pana

Temele sunt urmatoarele:
Linia 1: Matrice inversabila
Linia 2: Ecuatii matriceale
Linia 3: Forma matriceala a unui sistem liniar
Linia 4: Metoda Cramer
Linia 5: Metoda Gauss

Sarcinile echipei:

Completati paginile corespunzatoare cu: definirea notiunilor, exemple, probleme practice etc. Alcatuiti cate o prezentare (in PowerPoint sau alt program software la alegere) cu ajutorul careia sa puteti explica celorlalti colegi aceste teme.
Urmariti grila de verificare a progresului, grila de notare a proiectului .

Bibliografie:

1. Ion Necsuleu, Tatiana Saulea, Cristian Buican, Manual pentru clasa a XI-a, Ed. Fair Partners 2006
2. Culegeri de probleme
3. http://www.meditatiionline.ro/44100-16-0-0-0-Formule_Matematica_Sisteme_de_ecuatii_liniare.html
4. www.didactic.ro
5. http://www.sosmath.com/matrix/matrix.html
6. Alte site-uri pe care le gasiti pe pagina links (puteti adauga si voi daca mai gasiti alte adrese interesante)

Termene şi modalităţi de evaluare

Ora 1: Se aplică testul iniţial şi elevii vor completa o diagrama KWL. Se prezintă noţiunile teoretice (noţiunea de sistem de ecuaţii liniare, sistem compatibil/ incompatibil, determinat/nedeterminat)
Ora 2: Discutarea sarcinilor de lucru pentru fiecare grupă. Alegerea mijloacelor (publicaţii, prezentări, wiki) cu ajutorul cărora fiecare elev să poată prezenta colegilor din celelalte grupe subtemele alese.
Ora 3: lucru efectiv la publicaţii; discuţii în cadrul grupurilor de “experţi”
Urmariti lista de autoevaluare wiki sau prezentare
Colaborarea in cadrul grupului este foarte importanta!! Urmariti lista de autoevaluare colaborare

Urmatoarele 5 ore grupele vor fi formate din elevii de pe coloana 1, coloana 2,…, coloana 5. Acestia vor studia succesiv aceste teme folosind prezentarile si fisele de lucru furnizate. La fiecare ora un membru al grupei va fi responsabil cu redactarea unor probleme propuse pentru rezolvare acasa si afisarea lor pe pagina corespunzatoare pe care o gasiti in submeniul din partea de sus la clasa a XI-a B. De preferat, problemele propuse sa fie asemanatoare celor din variantele de bacalaureat.
Lista de verificare a activitatii zilnice va poate ajuta sa va autoevaluati.
Astept comentarii si sugestii pe http://sistemeliniare.blogspot.com

Orele a 9-a si a 10-a: Vom discuta si vom evalua in clasa produsele fiecarei grupe; noile conexiuni între notiunile studiate vor fi evidentiate si prin link-uri pe wiki.Fiecare grupa va transmite cate un mesaj codificat pe blog. Mesajele vor fi decodificate in clasa.
Ora a 11-a: Test de evaluare sumativă
Ora a 12-a: Prezentarea şi evaluarea portofoliilor elevilor. Completarea formularelor de feedback

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License