Clasa a XI-a D

Grupa 1:

Mocanu Alina
Juganaru Marian
Tudosie Nicoleta
Preda Cosmin
Slabu Nicoleta
Subtirelu Victor

1.Definitie: Se numeşte matrice cu m linii şi n coloane (sau de tipm x n ) un tablou cu m linii şi n coloane

_ _
Uneori această matrice se notează şi A=(aij) unde i=1,m şi j=1,n . Pentru elementul aij , indicele i arată linia pe care se află elementul, iar al doilea indice j indică pe ce coloană este situat.

Mulţimea matricilor de tip m x n cu elemente numere reale se notează prin Mm,n(R) . Aceleaşi semnificaţii au şi mulţimile Mm,n(Z),Mm,n(Q),Mm,n(C).

2.Cazuri particulare:
a) O matrice de tipul 1 x n (deci cu o linie şi n coloane) se numeşte matrice linie şi are forma
A=(a1 a2….an)

b)O matrice de tipul m x 1 (cu m linii şi o coloană) se numeşte matrice coloană şi are forma

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License