Autoevaluare Wiki

DESIGN
 Informaţia de pe wiki este uşor de citit?
 Tot spaţiul este folosit într-un mod corespunzător şi efectiv, în formatul cel mai potrivit?
 Graficele/ tabelele/ imaginile fac atractiv site-ul şi au legătură cu ceea ce este prezentat?
 Navigarea este clară şi logică?
 Puteţi să vă daţi seama întotdeauna unde sunteţi şi cum să vă întoarceţi la pagina principală?

 Link-urile funcţionează şi vă direcţionează acolo unde aveţi nevoie?

CONŢINUT STIINTIFIC
 Conceptul/ procedeul urmărit este abordat/ explicat corect din punct de vedere ştiinţific?
 Rezultatele sunt explicate folosind terminologia corespunzătoare?
 Sunt precizate implicaţiile activităţii desfăşurate, relativ la întrebarea esenţială/ întrebările de unitate?
 Sunt prezentate elemente legate de istoricul noţiunii respective?

METODA ŞTIINŢIFICĂ
 S-au prezentat clar noţiunile teoretice folosite?
 S-au ales exemple adecvate pentru a înlesni înţelegerea noţiunilor?
 S-au identificat aplicaţii practice?
 Au fost rezolvate corect problemele propuse?
 S-au interpretat rezultatele şi s-au stabilit concluzii?

COMUNICARE
 Ideile sunt comunicate eficient?
 Rezultatele sunt comentate?
 Ortografia şi regulile gramaticale sunt respectate?
 Textul postat este creativ şi angajant?
 Bibliografia este citată în mod corespunzător?

Reveniţi la această listă până la finalizarea activităţii, aşa încât, să fiţi siguri că fiecare cerinţă este rezolvată mulţumitor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License