Autoevaluare Prezentare

LISTA DE VERIFICARE

Abilităţi de comunicare

1. Ideile sunt concise şi răspund la obiective
2. Rezultatele şi concluziile sunt prezentate şi comentate corect
3. Exemplele respectă cerinţele
4. Receptarea adecvată a sensului unui mesaj
5. Limbajul este coerent, lipsit de ambiguitate
6. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare scrisă, mesajul este logic şi coerent

Precizia şi rigurozitatea conţinutului ştiinţific

1. Conceptele sunt abordate corect din punct de vedere ştiinţific
2. Ipotezele de lucru şi de investigare sunt corecte
3. Exemplele prezentate sunt clare şi atractive
4. Sunt precizate implicaţiile activităţii desfăşurate, relativ la întrebarea esenţială?
5. Sunt prezentate elemente legate de istoricul noţiunii respective?

Metodele utilizate pe parcursul activităţilor

1. Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în aplicaţii practice
2. Descoperirea şi analiza ipotezelor de lucru în situaţiile-problemă prezentate
3. Compararea unor argumente diferite pentru formularea judecăţilor proprii
4. Interpretarea rezultatelor obţinute

Utilizarea computerului în realizarea produselor finale ale proiectului

1. Ideile sunt clare şi au succesiune logică
2. Tehnicile de tehnoredactare sunt corect folosite
3. Imaginile selectate corespund informaţiilor de pe slide-uri
4. Este folosită interactivitatea
5. Pagina de început explică ce anume conţine site-ul şi unde sunt localizate informaţiile
6. Link-urile funcţionează şi vă direcţionează acolo unde aveţi nevoie?

Această listă trebuie să fie folosită ori de cate ori se modifică prezentarea până la finalizarea proiectului.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License