Autoevaluare Colaborare

Îmi ajut echipa prin următoarele :

Îmi organizez învăţarea:

• Identific scopurile
• Definesc sarcinile de lucru
• schiţez abordări de lucru

La începutul proiectului:

• sugerez noi idei si direcţii
• mă ofer voluntar pentru a aborda o sarcina dificila

Caut informaţii:

• pun întrebări
• caut date
• cer clarificări

Ofer informaţii:

• găsesc si împărtăşesc resurse
• ofer date şi opinii

Analizez:

• recapitulez punctele de discuţie
• simplific ideile complicate
• evaluez ţinând cont de toate informaţiile avute

Facilitez:

• păstrez firul discuţiilor
• ajut la împărţirea sarcinilor
• ajut la identificarea schimbărilor necesare si încurajez acţiunile grupului pt. a face aceste schimbări

Îmi pun întrebări:

• stimulez discuţiile prezentând diferite puncte de vedere
• provoc la dezvoltarea ideilor neformulate complet

Rezolv problemele:

• lucrez pt. a rezolva diferenţele
• caut soluţii alternative
• ajut echipa sa ia decizii corecte si bine argumentate

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License